"Κερδώος Ερμής"
Ορείχαλκος, διάμετρος 11cm

"Αλέξανδρος" Ορείχαλκος, διάμετρος 5 cm
Designed by Design-It