Ερωτικό

Έξι μετάλλεια,ορείχαλκος, διάμετρος, 8,5cm και 6cm
"Ερωτικό" Μετάλλιο, διάμετρος 8,5 cm, ορείχαλκος Κορνίζα 20 x 20 cm"Ερωτικό 1" Μετάλλιο, διάμετρος 6 cm, ορείχαλκος Κορνίζα 15 x 15 cm

"Ερωτικό 2" Μετάλλιο, διάμετρος 6 cm, ορείχαλκος Κορνίζα 15 x 15 cm

"Ερωτικό 3" Μετάλλιο, διάμετρος 6 cm, ορείχαλκος Κορνίζα 15 x 15 cm

"Ερωτικό 4" Μετάλλιο, διάμετρος 6 cm, ορείχαλκος Κορνίζα 15 x 15 cm

"Ερωτικό 5" Μετάλλιο, διάμετρος 6 cm, ορείχαλκος Κορνίζα 15 x 15 cm

Σχέδια


Designed by Design-It