Ορείχαλκος, διάμετρος 4cm περίπου

Τερακότα, διάμετρος 4,5cm

Τερακότα, διαστάσεις 4cm x 3cm

Τερακότα, διάμετρος 4,5cm

Ασήμι, ύψος 3,5cm

Ασήμι, ύψος 3,5cm



Χαρτοκόπτης, μήκος 21,5cm





Designed by Design-It