Η Γεωμετρία της Ανόργανης και Οργανικής Ύλης

Κάντε κλικ στις από πάνω φωτογραφίες για περισσότερο υλικό.

Αριστερά: Δεσμός − Σημείο, 14 x 14 x 14cm, ανοξείδωτο ατσάλι, βάση πλεξιγκλάς. Δεξιά: Δεσμός − Γραμμή, 24 x 14 x 14cm, ανοξείδωτο ατσάλι, βάση πλεξιγκλάς.Η σειρά των έργων που στηρίζονται στον ΔΕΣΜΟ-Σημείο και αναπτύσσεται σε Γραμμή, Επίπεδο, Στερεό. (γύψινα προπλάσματα)

Η Σειρά των έργων που έχει ως αφετηρία το Κανονικό Τετράεδρο.

Το Κανονικό Τετράεδρο, ως στοιχειώδης παράσταση των στερεών σωμάτων, όταν βρίσκεται σε αντιθετική σχέση με τον εαυτό του, παράγει ένα κανονικό πολυεδρικό σώμα (24 εδρών) με πολλές ιδιότητες (βλ. κεφάλαιο ΔΕΣΜΟΣ στο παρόν site).

Το σύστημα, ο ΔΕΣΜΟΣ, από τον κύβο, στον οποίον εντάσσεται ως κανονικό 24εδρο σε κατάσταση αδράνειας, εντάσσεται στη σφαίρα στη δυναμική του παράσταση εξαιτίας των δυναμικών πεδίων που το θέτουν σε κίνηση (αυτοκίνηση).

Η αντιμετώπιση με αισθητικά κριτήρια της σύνδεσης των κορυφών του κανονικού 24εδρου με δυναμικά πεδία (έλξη), όταν αυτές (οι κορυφές) βρίσκονται σε απωστικές τροχιές

1. Σημείο, 2. Γραμμή, 3. Επίπεδο, 4. Στερεό. Στη φωτογραφία, τα ένθετα βελάκια στις κορυφές των γλυπτών δείχνουν τις αντίρροπες δυνάμεις (άπωση), που σε συνδυασμό με τα ελκτικά δυναμικά πεδία παράγουν την περιστροφική κίνηση των μερών του συστήματος γύρω από τον εαυτό τους (ένθετα κυκλικά σχήματα στη φωτογραφία).

(άπωση, κόκκινα βελάκια), παράγουν ένα σύστημα που, στροβιλιζόμενο ελεύθερα γύρω από τον εαυτό του, δηλαδή μόνο με κέντρο περιστροφής, χωρίς άξονα (μαύρο σχήμα στο κέντρο), τείνει να γίνει σφαίρα.

Στον ΔΕΣΜΟ, η σταδιακή δημιουργία συνισταμένων των αποστικών δυνάμεων (μεγάλη διάσταση των κορυφών) δημιουργεί άξονα στην περιστροφική κίνηση γύρω από τον εαυτό του. Ο ΔΕΣΜΟΣ δηλαδή παύει να στροβιλίζεται ελεύθερα, παράγει πόλους και σαν συνέχεια τον διπλασιασμό του δημιουργώντας, πλέον, ένα νέο σύστημα (Γραμμή). Ίσως σε αυτό το σημείο γίνεται και η μετάβαση από την ανόργανη στην οργανική ύλη. Σε αυτή τη φάση εμφανίζονται τρία τουλάχιστον γενικά χαρακτηριστικά της οργανικής ύλης: Συμμετρία, Αυτοκίνηση, Πολλαπλασιασμός.

Το επόμενο στάδιο του πολλαπλασιασμού είναι ένα σύστημα τριπλασιαζόμενο (Επίπεδο), και τέλος ένα άλλο τετραπλασιαζόμενο (Στερεό), που με αυτό το σύστημα «επιστρέφει» στη δομή του τετραέδρου, σε ένα ανώτερο επίπεδο, ενός πιο πολύπλοκου τετραέδρου που ενσωματώνει όλες τις έως τώρα μεταβολές. Στο στάδιο του Επιπέδου, και ιδιαίτερα του Τετραέδρου, το όλο σύστημα, ως τέτοιο, επιστρέφει στην ελεύθερη κίνηση. Στη δομή αυτού πλέον του Τετραέδρου, το σύστημα έχει γίνει πολύπλοκο και πιο ασταθές και τείνει να μεταμορφωθεί, να αποσυντεθεί σε ελεύθερη ενέργεια, εκτός και εάν έρθει σε σχέση με ένα άλλο αντίστοιχο τετράεδρο, ώστε να συνδεθούν σε ένα μεγαλύτερο, δηλαδή σε άλλη κλίμακα, σύστημα, ΔΕΣΜΟ, και ούτω καθεξής.

Οι αλλαγές κλίμακας διαρκώς επαναφέρουν φαινομενικά το σύστημα στην απλή του δομή και τείνουν να το σταθεροποιούν, ενώ ταυτόχρονα το φορτώνουν με όλο και περισσότερες φυγόκεντρες δυνάμεις που αυξάνουν την αστάθεια-κινητικότητά του καθώς και το απρόβλεπτο στην εξέλιξή του. Πολλαπλασιάζεται δηλαδή αενάως η άπειρη ποικιλία των μορφών του Κόσμου και διαλύεται αενάως σε ελεύθερη ενέργεια.