" Γυμνό", ξηρή πούντα, 28 x 41 cm


" Γυμνό", ξηρή πούντα, 28 x 41 cm


" Γυμνό", ξηρή πούντα, 28 x 41 cm


" Γυμνό", ξηρή πούντα, 28 x 41 cm


"Οι πειρατές 1", ξηρή πούντα, 28 x 41 cm


"Μπροστά στον καθρέφτη", ξηρή πούντα, 28 x 41 cm


" Γυμνό", ξηρή πούντα, 28 x 41 cm


"Δον Κιχώτης", ξηρή πούντα, 16 x 41 cm


"Οι πειρατές 2", ξηρή πούντα, 16 x 41 cm
Designed by Design-It