"Γυμνό", ξηρή πούντα, 41 x 28 cm


"Στρόβιλος", ξηρή πούντα, 41 x 28 cm


"Με καθρέφτη 2", ξηρή πούντα, 41 x 28 cm


Με καθρέφτη 1", ξηρή πούντα, 41 x 28 cm"


"Χαμάμ", ξηρή πούντα, 41 x 28 cm


" Γυμνό", ξηρή πούντα, 41 x 28 cm
Designed by Design-It