"Μπροστά στον καθρέφτη", ξηρή πούντα, 9 x 24,5 cm


"Ερωτικά", ξηρή πούντα, 20 x 26,5 cm


"Προμηθέας", ξηρή πούντα, 20 x 28 cm


"Ο Οδυσσέας αποχωρεί από την Τροία", ξηρή πούντα, 21,5 x 17 cm


"Μπαμπούσκες", ξηρή πούντα, 24 x 16 cm


"Κάφκα", ξηρή πούντα, 21 x 15 cm


"Κερδώος Ερμής", ξηρή πούντα, 15 x 10 cm


"Πάλη", ξηρή πούντα, 20 x 17 cm"Ταυτότητα αντιθέτων", ξηρή πούντα, 20 x 20 cm"Λουόμενες", ξηρή πούντα, 20 x 20 cm


"Πάνω στο άλογο", ξηρή πούντα, 15 x 18 cm


"Σκάκι", ξηρή πούντα, 12 x 16 cm


"On the road", ξηρή πούντα, 15 x 20 cm


"Καράβι", ξηρή πούντα, 18,5 x 9 cm


"Μπροστά στον καθρέφτη 2α", ξηρή πούντα, 25,5 x 20 cm


"Καθρέφτες", ξηρή πούντα, 20 x 15 cm


"Το μαύρο καράβι", ξηρή πούντα, 24,5 x 20 cm


"Μεταναστευτική πολιτική", ξηρή πούντα, 25,5 x 20 cm


"Μπροστά στον καθρέφτη 2", ξηρή πούντα, 25,5 x 20 cm


"Οι συμπληγάδες", ξηρή πούντα, 20 x 20 cm
Designed by Design-It