Μολύβι 35cm x 50cm


"Στρόβιλος Νο 1"
ορείχαλκος, ύψος 12 cm


Στρόβιλος Νο 2
Ορείχαλκος, διάμετρος 22cm


Στρόβιλος Νο 3
Ορείχαλκος, ύψος 25cm


Στρόβιλος Νο 4
Ορείχαλκος, ύψος 30cm
Designed by Design-It