Eπιστολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ κ. Π. Ζαννή, (14/12/2009)
Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης
Εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
Αθήνα, 14/12/2009
 
Προς:
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ,
κ. Π. Ζαννή
 
 
Κοινοποίηση:
- τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
- τη Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, κ. Α. Καφέτση
- τον Υπουργό Πολισμού, Π. Γερουλάνο
- ΕΕΤΕ
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Μετά τη δυσμενή για το ΕΜΣΤ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (11/12/2009), μπαίνουν κάποια άμεσα ζητήματα, και επανέρχονται κάποια γενικότερα, τα οποία πρέπει και αυτά να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα.
           
Α. Τα άμεσα ζητήματα:
           
1. Ποιες θα είναι (εάν υπάρχουν) οι οικονομικές μας υποχρεώσεις προς τον ΦΔΕ, που απορρέουν από τις καθυστερήσεις προόδου του Έργου;
           
2. Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του ΦΔΕ στη νέα κατάσταση, και ποιες θα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις μας απέναντί του;
           
3. Φύλαξη, έργα ασφάλειας, δικαστικά έξοδα κ.λπ., που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, πώς θα χρηματοδοτούνται από εμάς, εφόσον δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις εγγυητικές του πρώην αναδόχου; Πώς διαμορφώνονται, στη νέα κατάσταση, οι ανάγκες του προϋπολογισμού του ΕΜΣΤ;
 
Β. Τα γενικά ζητήματα (που την κύρια ευθύνη απάντησής τους έχει ο Υπουργός Πολισμού):

1. Το έργο του ΦΙΞ είναι δημόσιο έργο, και όπως έχω υποστηρίξει και με υπόμνημά μου ήδη από τις 16/6/2005 προς το τον τότε υπουργό πολιτισμού κ. Κ. Καραμανλή και τον υφυπουργό πολιτισμού κ. Π. Τατούλη, δεν θα πρέπει να είναι ευθύνη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, αλλά του υπουργείου και των τεχνικών υπηρεσιών του. ΕΡΩΤΗΜΑ: Μπορεί να διορθωθεί, έστω και τώρα, αυτή η παράλογη κατάσταση;

2. Από τον Νοέμβριο του 2004, που είμαι μέλος του Δ.Σ, το Δ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν έχει ασκήσει τα πραγματικά καθήκοντα που του αναθέτει ο νόμος. Έχει επωμισθεί αποκλειστικά και μόνο την ευθύνη του Έργου χωρίς, κατά τη γνώμη μου, να είναι αρμοδιότητά του. Αυτό έχει τεθεί σε γνώση των εκάστοτε υπουργών πολιτισμού, πλην του νυν.

Το ερώτημα είναι: Πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο και το Δ.Σ. τα καθήκοντα διοίκησης του ΕΜΣΤ;
 
Και στη νέα κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται, αυτά τα γενικά ζητήματα πρέπει, κατά την άποψή μου, να συζητηθούν άμεσα.
 
Ζητώ τη σύγκλιση του Δ.Σ. εντός των ημερών.
Είναι προφανές ότι η συνδρομή του νομικού μας συμβούλου είναι αναγκαία και για τα δύο ζητήματα Α. και Β.
 
Με τιμή
 
Μιχάλης Παπαδάκης
 
******
 
22 Μαρτίου 2010:
 
Μετά το πιο πάνω έγγραφο ακολούθησαν οι γιορτές των Χριστουγέννων. Στις 23/12/2009, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απηύθυνε επιστολή προς τα μέλη για έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. με θέμα, ανάμεσα σε άλλα, και τα ζητήματα που έθεσα πιο πάνω.

Το Δ.Σ. συνέρχεται στις
 7/1/2010. Αντί όμως να γίνει συζήτηση στα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης, μας ανακοινώθηκε ότι το πρωί το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε τηλεφωνικά από τον Πρόεδρο τα μέλη του Δ.Σ να υποβάλουν την παραίτησή τους.

Όπως ήταν φυσικό, την υπέβαλαν, πλην εμού που είμαι διορισμένος από το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ), ως εκπρόσωπος.

Στο σχετικό έγγραφο υποβολής της παραίτησης των μελών του Δ.Σ. της 7/1/2010 επισημαίνεται ότι αυτή υποβάλλεται από τα οχτώ μέλη, πλην εμού, και επισυνάπτονται δύο επιστολές, η πιο πάνω δική μου και η επιστολή του Προέδρου για την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. Στη συνεδρίαση αυτή απουσίαζε η Διευθύντρια έχοντας δηλώσει αδιαθεσία.

Στις 14/1/2010
, η Διευθύντρια του Μουσείου δίνει με δική της απόφαση συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό του έργου του ΕΜΣΤ, εν αγνοία του Δ.Σ. (για το οποίο δεν υπήρχε ακόμη αποδοχή της παραίτησής του), το οποίο είναι και το μόνο υπεύθυνο για αυτούς τους απολογισμού. Σ’ αυτή την συνέντευξη ανακοινώνει και την αποπομπή-παραίτηση του Δ.Σ. Είναι προφανές ότι ασκεί χρέη προέδρου του Δ.Σ. πριν καν διοριστεί.

Στις 27/1/2010
, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει με δελτίο τύπου το διορισμό των οχτώ νέων μελών του Δ.Σ., για δε τον εκπρόσωπο του ΕΕΤΕ δεν αναφέρεται όνομα (με τον ίδιο τρόπο έχει αναρτηθεί και στο site του ΕΜΣΤ). Στη νέα σύνθεση, στη θέση του Προέδρου διορίζεται η Διευθύντρια του Μουσείου, χωρίς να παύεται από τη θέση της διευθύντριας.

22/3/2010
: Μέχρι σήμερα, δύο μήνες μετά, δεν έχει δημοσιευτεί ΦΕΚ για αυτούς τους διορισμούς!!!
Μέχρι σήμερα επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει απευθύνει επιστολή προς το ΕΕΤΕ για να διορίσει νέο εκπρόσωπό του.
 
Ο αυτο-διασυρμός της δήθεν δημοκρατικής διαφάνειας.
Τώρα, πρέπει να αναμένουμε αλλαγή-προσαρμογή του νόμου του Μουσείου στις «νέες αξίες».
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It