Προς τον Πρόεδρο του ΕΜΣΤ (17/10/2005)
Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Μέλος του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ,
εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ
Αθήνα, 17/10/2005
 
Προς:
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, κύριο Κ. Γριβέα
 
Κοινοποίηση:
στα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
στη Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, κα. Α. Καφέτση
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
           
Σε συνέχεια της συνεδρίας του Δ.Σ. της 11/10/05 και της συζήτησης επί των θεμάτων:

3. Πολιτιστική Πολιτική

4. Αποδοχή δωρεών και προτάσεις αγορών έργων τέχνης

5. Πρόγραμμα Δράσης 2005-07
θέλω να θέσω τα ακόλουθα ερωτήματα:
 
1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και της Διευθύντριας στα πιο πάνω θέματα;
(Δηλαδή ερωτώ, εάν το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να παίρνει αποφάσεις και για τα τρία θέματα και ο ρόλος της κας. Διευθύντριας είναι μόνο εισηγητικός;)

Ζητώ μια επίσημη γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Ο. και για το καθένα από τα τρία θέματα ξεχωριστά.
 
2. Μπορεί το Δ.Σ. να κρίνει για την αποδοχή ή μη δωρεών, έχοντας ως εισήγηση εκ μέρους της κας. Διευθύντριας μόνον τις θετικές της προτάσεις και όχι για το σύνολο των προτεινόμενων δωρεών, ανεξάρτητα από τη δική της θετική ή μη εισήγηση;

Είναι νόμιμα τα έγγραφα, που εκδίδει η κα. Διευθύντρια, αρνούμενη δωρεές από καλλιτέχνες;
Ζητώ να παρουσιαστούν στο Δ.Σ. όλες οι δωρεές που έχουν απορριφθεί από την κα. Διευθύντρια. Ο τρόπος, με τον οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής το θέμα, δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
 
3. Για τις δύο τελευταίες εκδηλώσεις του Ε.Μ.Σ.Τ.: την έκθεση «Βιντεογραφίες» και τη γιορτή για τα 5 χρόνια του Μουσείου, δεν υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και έγκριση του προϋπολογισμού τους.
Πώς γίνεται να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, που θα πρέπει να φέρουν και τη δική σας υπογραφή, χωρίς απόφαση του Δ.Σ.;

Η έγκρίση του ετήσιου προϋπολογισμού σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται και αυτόματα εκχώρηση, εν λευκώ προς την κα. Διευθύντρια, της κατανομής των επιμέρους εκδηλώσεων και των εξόδων τους.
Ζητώ των αναλυτικό απολογισμό του 2005 μέχρι σήμερα καθώς και των προβλέψεων μέχρι το τέλος του έτους για τα κονδύλια που αφορούν στις εκθέσεις και τα ταξίδια.
 
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
           
Πιστεύω ότι η ίδια αρχή: «Να παίρνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. μετά λόγουγνώσεως», που εφαρμόζετε εσείς στην επόπτευση του κτιρίου του Μουσείου, πρέπει να εφαρμοστεί εξίσου και στον τομέα της πολιτιστικής του πολιτικής.

Είναι ο μόνος τρόπος που, όπως κι’ εσείς αποδείξατε στην πράξη στον τομέα του κτιρίου, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να εμπεδωθούν «σχέσεις εμπιστοσύνης» ανάμεσα στα διοικητικά όργανα του Μουσείου και στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής.

Τα περίπου 35 εκατομμύρια Ευρώ που καλείται να διαχειριστεί το Δ.Σ. μέχρι το 2007, είναι εξίσου δημόσιο χρήμα, όπως και τα 40 εκατομμύρια Ευρώ του κτιρίου, και με τις ίδιες νομικές και ηθικές ευθύνες για τα μέλη του.
 
Με τιμή                                 
 
 
Μιχάλης Παπαδάκης                       
 
Παρακαλώ, το πιο πάνω κείμενο να καταχωρηθεί στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίας.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It