Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ (31/1/2005)
Μιχάλης Παπαδάκης
Γλύπτης
Πρόεδρος του Ε.Ε.Τ.Ε.
Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ.
 
Τηλ.: 6973025759
Φαξ: 210-3301408
Αθήνα, 31/1/2005
 
 
 
Προς:
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ.
Σωτ. Σόρογκα
και τα μέλη του Δ.Σ.
 
Κύριε Πρόεδρε,
           
όπως γνωρίζετε το Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ. έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει στον κύριο Τατούλη το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Μουσείου για την επόμενη τριετία.
           
Επίσης γνωρίζετε ότι έχει δεσμευτεί από τον κύριο Υφυπουργό η κυρία Καφέτση να παρουσιάσει στο Δ.Σ. μια εμπεριστατωμένη πρόταση για αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να συζητηθεί.
           
Δεδομένου του γεγονότος ότι το Δ.Σ. μας δεν έχει συζητήσει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της περασμένης πενταετίας, που μας έχει καταθέσει στην πρώτη συνεδρίασή μας (λόγω των άλλων προβλημάτων που μας απασχολούν μέχρι τώρα), και δεδομένου, επίσης, ότι η συζήτηση για το πρόγραμμα της ερχόμενη τριετίας θα χρειαστεί ίσως περισσότερες από μία συνεδριάσεις, νομίζω ότι η άμεση σύγκλιση του Δ.Σ. είναι επιβεβλημένη. Μπαίνουμε ήδη στον δεύτερο μήνα του 2005.
Σας επισυνάπτω, με την ευκαιρία, κάποιες σκέψεις μου για τους «Διαπολιτισμούς», οι οποίες δημοσιεύτηκαν και στην Εφημερίδα του Ε.Ε.Τ.Ε., ως μια συνολική προσέγγιση στα ζητήματα που έχουν τεθεί για την πολιτική του Ε.Μ.Σ.Τ. Θα παρακαλούσα το κείμενο αυτό να πρωτοκολληθεί και να αποτελέσει μια από τις καταθέσεις στη συζήτησή μας.
 
 
Με τιμή
 
Μιχάλης Παπαδάκης
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It