Συζήτηση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΜΣΤ (6/10/2008)
Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης
Εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
Αθήνα, 6/10/2008
 
Προς:
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, τον κ. Κ. Γριβέα,
τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, και
τη Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, την κα. Α. Καφέτση
 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΜΣΤ
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
ο νόμος του Μουσείου ορίζει ότι:
1) Κάθε μέλος του Δ.Σ. ορίστηκε για να συμβάλλει στο σύνολο, τονίζω στο σύνολο, των ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΜΣΤ και τους στόχους του.
2) Το Δ.Σ. συλλογικά και κάθε μέλος ατομικά είναι υπόλογο ηθικά και νομικά για τις πράξεις του Μουσείου σε όλους, τονίζω σε όλους, τους τομείς και για το είδος της διοίκησης που ασκεί.
 
Τα πιο πάνω αυτονόητα, δυστυχώς, είτε δεν κατανοούνται, είτε κατανοούνται μεν, αλλά για άγνωστους σε μένα λόγους δεν τηρούνται, με αποτέλεσα να διαστρεβλώνεται ο ρόλος του Δ.Σ.
Από το Νοέμβριο του 2004, που βρίσκομαι στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, το μόνο για το οποίο ΠΟΤΕ το Δ.Σ δεν συζητάει σοβαρά, είναι η πολιτιστική πολιτική και δράση του Μουσείου. Μέχρι τον Αύγουστο του 2005, το Δ.Σ. εμποδιζόταν να συζητήσει σοβαρά, ακόμα και για το υπό ανοικοδόμηση κτίριο.
Από την Αύγουστο του 2005 μέχρι σήμερα, η διαχείριση των προβλημάτων της κατασκευής του κτιρίου είναι το μόνο ουσιαστικό αντικείμενο του Δ.Σ.
Τις πολιτικές δράσεις του Μουσείου, τις μαθαίνουμε, είτε από τις εφημερίδες (οι έκθεση στην Κίνα), είτε την παραμονή των εγκαινίων, μαζί με τις εφημερίδες (οι παρούσα έκθεση στο παράρτημα στο Ωδείο), για να μιλήσω μόνο για τις τελευταίες δραστηριότητες, που γνωρίζουν όλα τα μέλη του παρόντος Δ.Σ.
Μπορεί να γίνει κατανοητό, και κατά ένα μέρος αποδεκτό, ότι τεχνικά προβλήματα στη διαχείριση του έργου του κτιρίου είναι δυνατόν να απορροφούν κάποιες φορές το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του Δ.Σ., παρόλο που δεν ανήκουν στο κύριο αντικείμενό του.
Αυτό που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, και ως εκ τούτου κατανοητό, είναι το γεγονός ότι η ευθύνη του Δ.Σ. για την πολιτιστική πολιτική του ΕΜΣΤ να ανατίθεται χωρίς έλεγχο στην κ. Διευθύντρια με το επιχείρημα κάποιων μελών ότι “δεν γνωρίζουν από Τέχνης” και την ανοχή κάποιων άλλων, που κατά τεκμήριο γνωρίζουν. Πολύ περισσότερο δε που δεν έχει παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. για την αποποίηση των ευθυνών του, που προβλέπονται από το νόμο.
Τα μέλη, που έχουν άγνοια των τεχνικών προβλημάτων της παρακολούθηση του έργου του κτιρίου, είναι υποχρεωμένα για δεκάδες δεκάδων ώρες μέχρι τώρα να μετέχουν σε εξειδικευμένες τεχνικές συζητήσεις και να διαβάζουν εκατοντάδες σελίδες τεχνικών κειμένων, προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως μέλη του Δ.Σ. καταθέτοντας με προσωπική ευθύνη τη θέση τους για τα εκάστοτε προβλήματα. Τα μέλη, που κατά δήλωσή τους έχουν άγνοια γύρω από τα θέματα της Τέχνης, είναι εξίσου υποχρεωμένα να συμπεριφέρονται με την αντίστοιχη επιμέλεια και την αντίστοιχη υπομονή, προκειμένου να ανταποκρίνονται με προσωπική ευθύνη −όπως ορίζει ο νόμος− στις αποφάσεις για την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου.
Η μέχρι τώρα πρακτική, δυστυχώς, είναι τα μέλη του Δ.Σ. με, ας πούμε τεχνικό ή νομικό προσανατολισμό, να βλέπουν υπεύθυνα μόνο την αντίστοιχη πλευρά των ζητημάτων στο Δ.Σ. και, αντικειμενικά, να εμποδίζουν να ασχοληθεί το Δ.Σ. με τα ζητήματα της κυρίως αποστολής του.
 
Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ να γίνει η συζήτηση για τον Εσωτερικό Κανονισμό και τα θέματα της φύσης του Μουσείου, που αυτός θα αποτυπώνει και καθορίζει, με την ανάλογη −τουλάχιστον− σπουδή, που το Δ.Σ. ασχολείται με το κτίριο.
Ζητώ, επίσης, η συζήτηση για τον Εσωτερικό Κανονισμό να μαγνητοφωνηθεί.
 
 
Με τιμή
 
 
Μιχάλης Παπαδάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It