Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης

εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ

στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ

Αθήνα, 8/9/2014

Προς:

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, κύριο Ν. Κλαμαρή, και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ

Κοινοποίηση:

στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα,
στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Άντζελα Γκερέκου,
στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδόνη

Για τη συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού, κύριο Κ. Τασούλα, 10/9/2014

« Εδώ η Μουσειολογική, εκεί η Μουσειολογική, πού είναι η Μουσειολογική;»

Κύριε Πρόεδρε,

Στη συνάντηση του Δ.Σ. στις 5/9/2014 με μοναδικό θέμα την ανάθεση μελετών, η κυρία Διευθύντρια μας δήλωσε ότι η Μουσειολογική Μελέτη «Απρίλιος 2014» (βλ. επιστολή μου από 2/9/2014) «δεν είναι ακριβώς η από 21/3/2014 εγκεκριμένη, αλλά επικαιροποιημένη». Επικαιροποιημένη εν αγνοία του Δ.Σ. (το οποίο ακόμα δεν έχει μάθει, ποια είναι η εγκεκριμένη), και για την οποία (την επικαιροποιημένη) η κυρία Διευθύντρια έβαλε θέμα στις 3/9/2014 νέας επικαιροποίησης!!

Στη συζήτηση η κυρία Διευθύντρια ισχυρίστηκε ότι η Μουσειολογική Μελέτη έχει εγκριθεί από το προηγούμενο Δ.Σ., πριν υποβληθεί στο Συμβούλιο Μουσείων.

Στο κείμενο-εισήγησή της για το θέμα «Επικαιροποίηση της Μουσειολογικής Μελέτης» (3/9/2014) γράφει:

Ανέτρεξα στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. 19/11/2013 (συνημμένο 1) και το μόνο θέμα που βρήκα, ήταν «Έγκριση μελετών». Όχι μόνο δεν υπήρχε θέμα Μουσειολογικής Μελέτης, αλλά ούτε και εισήγηση γραπτή για αυτήν, εάν υποθέσουμε ότι εντασσόταν στις μελέτες γενικά.

Βέβαια, η κυρία Διευθύντρια θα ισχυριστεί, όπως το συνηθίζει, ότι για το «Θέμα 3: Έγκριση μελετών» έκανε προφορική παρουσίαση της Μουσειολογικής, όπως και για

Στο ίδιο θέμα όμως, χωρίς εντολή του Δ.Σ., εμφανίζεται και 19-σέλιδο κείμενο του ΦΔΕ με θέμα «Έλεγχος των Στοιχείων Μελετών » (συνημμένο 2). Άρα το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε μόνο τις τεχνικές μελέτες.

Εάν ο ισχυρισμός της κυρίας Διευθύντριας, σήμερα, ότι στις 19/11/2013 παρουσίασε τη Μουσειολογική Μελέτη είχε την οποιαδήποτε αντικειμενική βάση, τότε δεν θα υπήρχε, στην ίδια ημερομηνία, η έκθεση του ΦΔΕ για τις τεχνικές μελέτες, η οποία θα έπρεπε να ανατεθεί ΜΕΤΑ την απόφαση του Δ.Σ. για τη Μουσειολογική κ.λπ.

Το ότι το Δ.Σ. δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα της «Έγκρισης μελετών», που ήταν στην ημερήσια διάταξη, και ούτε βέβαια με αυτό που ισχυρίζεται στο κείμενό της η κυρία Διευθύντρια (παρουσίαση της Μουσειολογικής), γίνεται φανερό από την επιστολή του κυρίου Δουφεξή, μέλους τότε του Δ.Σ. (συνημμένο 3), με το οποίο ζητάει από την κυρία Διευθύντρια «να παράσχει … εξηγήσεις … για δύο σημαντικά θέματα …», ένα εκ των οποίων ήταν το θέμα της «προαίρεσης».

Με το από 3/9/2014 κείμενό της η κυρία Διευθύντρια προσπαθεί εκ των υστέρων να ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ίχνη μιας διαδικασίας που ποτέ δεν ακολούθησε.

Κύριε Πρόεδρε,

κατόπιν και της επιστολής της 5/9/2014 της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. προς την πολιτική ηγεσία, το κύριο θέμα στη συνάντηση της 10/9/2014 αντικειμενικά θα πρέπει να είναι να βρεθεί επειγόντως μια οριστική λύση στο πρόβλημα, που αντιμετωπίζει το Δ.Σ., όχι μόνο το παρόν αλλά και όλα τα προηγούμενα, που είναι: Η απουσία Διοικητικού Διευθυντή.

Η πρότασή μου είναι να βρεθεί ένας τρόπος, με τον οποίο θα διαχωριστούν τα διοικητικά καθήκοντα από τα Καλλιτεχνικά σε δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Είναι αδύνατον το Δ.Σ. να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς εκτελεστική διοίκηση (Διοικητικό Διευθυντή και προσωπικό), που να εφαρμόζει τις εντολές του. Διαφορετικά το Δ.Σ. είναι “ασώματος κεφαλή”.

Μιχάλης Παπαδάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It