Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ (1/3/2006)
 
Προς
- Τον Πρόεδρο του ΕΜΣΤ
κ. Κυριάκο Γριβέα
- Τα μέλη του Δ.Σ.
- Την Δ/ντρια του ΕΜΣΤ
κα. Άννα Καφέτση
 
 
Αθήνα 1/3/06
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
1.
Σε σχέση με τον απολογισμό του 2005, όπως ήδη σας έχω ζητήσει με την από
17/10/05 επιστολή μου (πέντε μήνες πριν), ζητώ και πάλι:
Αναλυτικό (κυριολεκτικά αναλυτικό) απολογισμό για τα εξής θέματα:
 
α)
Ταξίδια εσωτερικού (ΚΑ: 64.01.0000 ποσό 1.000 €)
 
β)
Ταξίδια εξωτερικού (ΚΑ: 64010001 ποσό 38.798 €)
 
γ)
έξοδα εκθέσεων εσωτερικού (ΚΑ: 64030100 ποσό 386.289,26)
 
δ)
Τις αποφάσεις του Δ.Σ. για την εκταμίευση των πιο πάνω ποσών
 
 
 
2.
Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2006 ζητώ:
 
α)
τον αριθμό των προβλεπομένων δραστηριοτήτων για τα ταξίδια εσωτερικού - εξωτερικού και τις εκθέσεις εσωτερικού.
 
β)
αιτιολογική έκθεση για τις πιο πάνω δραστηριότητες
 
γ)
Ένα κατά προσέγγιση οικονομικό προϋπολογισμό τους.
 
Κύριε Πρόεδρε,
Χωρίς τα πιο πάνω στοιχεία (και αυτά είναι τα ελάχιστα) ΣΟΒΑΡΗ συζήτηση για τον απολογισμό και προϋπολογισμό δεν μπορεί να γίνει. Θα είναι συνέχεια του μέχρι τώρα εμπαιγμού του Δ.Σ. του οποίου εσείς προεδρεύετε.
 
 
 
Με τιμή
Μιχάλης Παπαδάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΤΕ
Μέλος του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It