Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ (6/4/2006)
                                                                                           Προς τον Πρόεδρο
                                                                                           και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
 
Αθήνα, 6/4/06
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
  1. Ζητώ όταν καταθέτω εγγράφως μια ερώτηση να υπάρχει απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, καταχωρημένη στα πρακτικά του Δ.Σ. Θεωρώ αντιδεοντολογικό αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα, να μην υπάρχουν γραπτές απαντήσεις στα ερωτήματά μου.
 
  1. Επειδή η ευθύνη του Δ.Σ. απέναντι στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι ουσιαστικά πολιτική και ηθική (και για το κάθε ένα μέλος προσωπικά) και όχι λογιστική μόνο…
Επειδή όλο το 2005 και μέχρι σήμερα δεν έχω ερωτηθεί (ούτε και το Δ.Σ.) για τον τρόπο κατανομής των λειτουργικών δαπανών και επιπλέον όταν εγώ έθεσα ερωτήματα γι’ αυτό το ζήτημα, δεν πήρα μέχρι τώρα καμία απάντηση…
Επειδή δεν υπάρχει Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζει ο νόμος του Μουσείου…
Ζητώ τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης της χρήσης του 2005, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ.
3 του Ν. 2343/1995 και τα αρ. 4, 12, 6 και 8 του ν.δ. 1264/1942 από τους αρμόδιους οικονομικούς επιθεωρητές.
            Ως εκ τούτου δεν μπορώ να έχω ευθύνη για τη χρήση 2005 και αρνούμαι να
            προσυπογράψω τον ισολογισμό της ή οτιδήποτε άλλο αφορά σ’ αυτή την περίοδο.
 
  1. Ζητώ να μου δοθεί άμεσα (σήμερα) το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού του Μουσείου, το οποίο κατά την Δ/ντρια είναι έτοιμο από τον Δεκέμβριο του 2004. Στα αλλεπάλληλα αιτήματα να δοθεί το σχέδιο προκειμένου να γίνει συζήτηση για τον Εσωτερικό Κανονισμό (αίτημα και του υπουργού κ. Τατούλη), η απάντηση της κας Δ/ντριας ήταν ότι θα μας δοθεί όταν ολοκληρώσει ο δικηγόρος τις παρατηρήσεις του πάνω στη νομική του διατύπωση.
Μια τελευταία προθεσμία είχε δοθεί από το Δ.Σ. για να δοθεί το σχέδιο τον Οκτώβριο του 2005. Η κανονική διαδικασία είναι να συζητηθεί το σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού του Μουσείου πρώτα στο Δ.Σ. και μετά προς τελική επεξεργασία στο δικηγόρο. Παρακαλώ να μου δοθεί το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού σήμερα.
 
 
                                                                                Μιχάλης Παπαδάκης
                                                                                    Μέλος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It