Προς τον Πρόεδρο του ΕΜΣΤ (5/4/2006)
 
Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης
Πρόεδρος ΕΕΤΕ
Μέλος του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
 
Αθήνα, 5/4/2006
 
 
Προς:
τον Πρόεδρο του ΕΜΣΤ, κ. Κ. Γριβέας
Κοιν.:
στην Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, κ. Α. Καφέτση
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
         
Εν όψει της συζήτησης, αύριο 6/4/2006, στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ για το «Μεγάλο Περίπατο», ζητώ τον πλήρη φάκελό του, που πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Την τεκμηρίωση του αισθητικού στόχου που θέλει να επιτύχει η έκθεση ως προς το ευρύ κοινό.

2. Τον αριθμό και τα ονόματα των προτεινόμενων καλλιτεχνών καθώς και την τεκμηρίωση της επιλογής τους.

3. Το μέγεθος και τον αριθμό των έργων, με τα οποία προτείνεται να μετέχει ο κάθε καλλιτέχνης.

4. Αναλυτικά τα εκθεσιακά σημεία (χώροι) της διαδρομής, όπου θα αναπτυχθεί η έκθεση.

5. Αναλυτική έκθεση της προβλεπόμενης οικονομικής δαπάνης για κάθε καλλιτέχνη, για κάθε χώρο καθώς και για τα γενικά έξοδα, αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά, όπως κατάλογος, προβολή, φύλαξη κ.λπ.
 
Το πιο πάνω αίτημα, εν μέρει, το είχα το είχα θέσει και στην συνεδρία της 16/3/2006.
 
Θεωρώ αυτονόητο ότι θα γίνει αντιληπτό ότι χωρίς τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν θα μπορεί να παρθεί απόφαση στο Δ.Σ., τόσο για τη σκοπιμότητα της έκθεσης, όσο και για το ύψος της οικονομικής δαπάνης.
 
Με τιμή               
 
 
Μιχάλης Παπαδάκης     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It