Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
Μιχάλης Παπαδάκης
Γλύπτης
Μέλος του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ
Εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ
Αθήνα, 10/2/2008
 
 
Προς:
τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, κ. Κ. Γριβέα
Κοινοποίηση:
στα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ,
στη διευθύντρια του ΕΜΣΤ, κ. Α. Καφέτση,
στο ΕΕΤΕ,
στον υπουργό πολιτισμού, κ. Μ. Λιάπη
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
ειλικρινά αισθάνομαι πολύ δυσάρεστα, που ακόμη μια φορά είμαι υποχρεωμένος να διεκδικήσω τα αυτονόητα:
Α) Τα καθήκοντα ενός εκάστου μέλους του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ είναι διατυπωμένα στον ιδρυτικό νόμο του Μουσείου, με τη μορφή των καθηκόντων του Δ.Σ.
Β) Καμία ομοφωνία ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να απαλλάξει τα μέλη του Δ.Σ. από τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες πουαπορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμα και εάν αυτά τα έχουν εκχωρήσει σε άλλον.
Γ) Πολύ περισσότερο δε, καμία πλειοψηφία δεν μπορεί να επιβάλει στο όποιο μέλος του Δ.Σ. να εκχωρήσει τα καθήκοντά του, μέσα στα οποία είναι και ο έλεγχος υλοποίησης των αποφάσεων, των πεπραγμένων και των δεδομένων, βάσει των οποίων ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να λαμβάνει την οποιαδήποτε θέση-απόφασή του.
Δ) Στην διαδικασία άσκησης των καθηκόντων του Δ.Σ., ο έλεγχος κατά πόσον οι αποφάσεις του υλοποιούνται και πώς, αποτελεί πάντα θέμα το οποίο ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ στην ημερήσια διάταξη, διότι από το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου προκύπτουν σημαντικά δεδομένα που πρέπει το Δ.Σ. να λαμβάνει υπόψη προκειμένου να προσεγγίζει τα θέματά του.
Ε) Η με οποιοδήποτε τρόπο ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ των αποφάσεων του Δ.Σ. ισούται με υποβάθμιση του ρόλου που του αναθέτει ο νόμος. Η μόνη αντικειμενική αιτία για την υποβάθμιση είναι το ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ να κατασκευαστεί μια ΚΑΤ’ ΕΠΙΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ προκειμένου να ΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ αυτή ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ “ΑΛΛΟΥ” ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.
 
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, έρχομαι σε ορισμένα πρόσφατα ειδικά θέματα:
1)

Είναι το λιγότερο αντιδεοντολογικό, στη συνεδρία της 5/2/2008, το διαδικαστικό αίτημά μου να ελεγχθεί κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις του Δ.Σ. (23/10/2007 και 10/1/2008) που αναθέτουν στο νομικό σύμβουλο του Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει για δύο θέματα
(βλ. συνημμένο 1), αντί να προταχθεί να παραπεμφθεί –με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.– στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Διάφορα».
Η αντιμετώπιση αυτή με καταπλήσσει, καθώς, αν μη τι άλλο, η απόφαση του Δ.Σ. της 10/1/2008 αφορά νομική γνωμοδότηση για το ζήτημα των καταγγελιών του κυρίου Βαρώτσου για τον ΦΔΕ, για το οποίο διεξάγεται εισαγγελική έρευνα. Περιττό να θυμίσω ότι δεν προλάβαμε να φτάσουμε στα «Διάφορα».
 
2)

Το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχονται οι αποφάσεις του Δ.Σ., καταδεικνύεται άλλη μια φορά από το δημοσίευμα στα ΝΕΑ, Παρασκευή 1/2/2008, δηλαδή πριν από την 5/2/2008. Την ύπαρξη αυτού του δημοσιεύματος την πληροφορήθηκα τυχαία, παρόλο που περιέχει δηλώσεις της κυρίας Καφέτση για τις καταγγελίες της επιστολής Βαρώτσου στον Υπουργό Πολιτισμού, για τις οποίες το Δ.Σ. ακόμη δεν έχει νομική γνωμοδότηση και η εισαγγελική έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, απ’ ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω.
Σ’ αυτές τις δηλώσεις χαρακτηρίζει τις καταγγελίες Βαρώτσου, οι οποίες κατονομάζουν άτομα και εταιρείες, ως «αστήριχτες επιθέσεις». Τοποθετεί δε τον εαυτό της στην «άλλη πλευρά που τις [τις καταγγελίες] αντιπαρέρχεται ως εντελώς αόριστες». Μέμφεται μάλιστα τα «πρόσωπα που έως χθες ψήφιζαν σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.» λέγοντας ότι «μόνο καλό δεν κάνουν στην υπόθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».

Ειλικρινά λυπάμαι και απορώ, γιατί

α) τέτοιου είδους δηλώσεις γίνονται εν αγνοία του Δ.Σ., το οποίο δεν έχει αποφανθεί για το αστήριχτο ή μη των καταγγελιών Βαρώτσου, εκτός την κατά πλειοψηφία έκφραση δυσαρέσκειας,
β) η εισαγγελική έρευνα δεν έχει καταλήξει σε κάποιο πόρισμα (εξ όσον γνωρίζω), και
γ) οι δηλώσεις της κυρίας Διευθύντριας, με τις οποίες αναγορεύει τον εαυτό της σε εκπρόσωπο της «άλλης πλευράς που τις αντιπαρέρχεται», ΕΚΘΕΤΟΥΝ το Δ.Σ. στο σύνολό του ΩΣ ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΟ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.
Το γεγονός και μόνον ότι το ίδιο το Δ.Σ. έστειλε την επιστολή Βαρώτσου στον εισαγγελέα, αποδεικνύει ότι κάθε άλλο παρά «αντιπαρέρχεται» τις καταγγελίες.

Η κυρία Καφέτση, βέβαια, ως υπεύθυνη μόνο για τον εαυτό της, μπορεί να δηλώνει ό,τι επιθυμεί. Ούτως ή άλλως, δεν φέρει καμία ευθύνη κατά νόμο για τα τεκταινόμενα.
Αντίθετα, κύριε Πρόεδρε, το Δ.Σ., που ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ έχει την ευθύνη, οφείλει πλέον να τοποθετηθεί δημοσίως στο όλο ζήτημα.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα όπως και άλλα πολλά αυτής της περιόδου καθώς και οι επιπτώσεις που αυτά έχουν στο Δ.Σ., καθιστούν ακόμα πιο σοβαρή την επιμονή της κυρίας Διευθύντριας να αρνείται –παρά τις δύο αποφάσεις του Δ.Σ.– να το ενημερώνει για δημοσιεύματα, ακόμα και τα δικά της.

Προτείνω:
 μομφή στην κυρία Καφέτση, που να γραφεί στα πρακτικά, και το Δ.Σ. να αναθέσει άμεσα σε συγκεκριμένο υπάλληλο του Μουσείου την ευθύνη της έγκαιρης ενημέρωσής του για τα δημοσιεύματα.
 
3)

Στη ίδια συνεδρία (5/2/2008) μας μοιράστηκε ο «Απολογισμός Δραστηριοτήτων και Χρήσης 2007». Έχοντας κάνει μια πρώτη ανάγνωση αυτών των κειμένων, ζητώ τα εξής:

α) 
Για τα ταξίδια της κυρίας Διευθύντριας και μελών του προσωπικού του Μουσείου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό να προσκομιστούν οι εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για τη σκοπιμότητα ενός εκάστου, τον προϋπολογισμό του και την απόφαση του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί.
β) Για την έκθεση των νέων καλλιτεχνών «Σε ενεστώτα χρόνο» να προσκομιστεί αναλυτική περιγραφή επιμέρους εργασιών και του κόστους τους. Επιπλέον, η εισήγηση για τη σκοπιμότητά της, τη διαδικασία υλοποίησής της και του προϋπολογισμού της, καθώς και απόφαση έγκρισης του Δ.Σ.
Κατά καιρούς έχω διατυπώσει ανάλογα αιτήματα, χωρίς να πάρω απάντηση. Σας επισυνάπτω δύο σχετικές επιστολές: 1/3/2006 και 20/3/2006 (βλ. συνημμένα 2 και 3).
γ) Σ’ ό,τι αφορά στη Δράση Α, και τα τρία (3) υποέργα της που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Η Δράση Α εκτείνεται σε πολλές χρήσεις. Δεν έχω, όμως, εντοπίσει την πρόβλεψη για το πώς κατανέμονται τα 450.000 € του προϋπολογισμού της στα τρία υποέργα και για το περιεχόμενο των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων που εμπλέκονται στην υλοποίησή τους.

Ζητώ το προβλεπόμενο ύψος κόστους των υποέργων ξεχωριστά, αναλυτικά τα στοιχεία περιγραφής τους, τις επιμέρους εργασίες και το κοστολόγιό τους.
Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν υποβληθεί στην ΚτΠ προκειμένου αυτή να εγκρίνει τη χρηματοδότηση, και ως εκ τούτου είναι έτοιμα.

Ζητώ επίσης η προσκόμιση των πιο πάνω στοιχείων να συνοδευτεί με παρουσιάσεις των συντελεστών της υλοποίησης των υποέργων, όπως το κάνουμε και με τους συντελεστές της κατασκευής του κτιρίου.
Η υλοποίηση της Δράσης Α «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των συλλογών του ΕΜΣΤ», εκτός του ότι είναι ένας από τους κύριους άξονες δράσης του Μουσείου, είναι και οικονομικά ένας τομέας που θα απορροφά στο διηνεκές σημαντικά ποσά, πολλαπλάσια των 450.000 €. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ., και το εκάστοτε το Δ.Σ., οφείλει να είναι εξοικειωμένο τουλάχιστον με το στρατηγικό προσανατολισμό του αντικειμένου.
Εάν, παρ’ όλα αυτά, το Δ.Σ. στην πλειοψηφία του δεν έχει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο, επικαλούμαι το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος και ζητώ αυτή η ενημέρωση να μου γίνει ατομικά.
Τα παραπάνω προκύπτουν από τη μέχρι τώρα ανάγνωση του Απολογισμού Χρήσης και Δραστηριοτήτων 2007, και επιφυλάσσομαι για άλλα θέματα.
Με τιμή
 
Μιχάλης Παπαδάκης
 
Παρακαλώ η παρούσα επιστολή να πρωτοκολληθεί ως εισερχόμενο του Δ.Σ.
Συνημμένα:
1) Επιστολή προς το Δ.Σ. από 24/1/2008
2) Επιστολή προς το Δ.Σ. 1/3/2006
3) Επιστολή προς το Δ.Σ. 20/3/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It