Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης

εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ

στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ

Αθήνα, 4/3/20015

Προς:

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, κύριο Γεώργιο Παπαναστασίου

Κοινοποίηση:

στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Αριστείδη Μπαλτά,

στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Νίκο Ξυδάκη,

στα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, και

στη Διευθύντρια του ΕΜΣΤ

Για την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. της 5/3/2015 και τις εισηγήσεις της Διευθύντριας

Θέματα 16 …

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων

Το σχέδιο πρακτικών του Δ.Σ. της 19/2/2015, δεν μας έχει διανεμηθεί μέχρι σήμερα. Έχω διατυπώσει την άποψη, από την περίοδο της προηγούμενη διοίκησης, ότι ο τρόπος που τηρούνται τα πρακτικά είναι προβληματικός. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι η καθαρογραφή τους από το μέλος του Δ.Σ. που έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη, ώστε να ξεχωρίζουν οι αποφάσεις του Δ.Σ., γίνεται μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, με αποτέλεσμα να καθυστερούν.

Η ανάγκη για σαφήνεια στη διατύπωση των πρακτικών, και για νομικούς λόγους, έχει επισημανθεί πολλές φορές.

Αποφασίσαμε στις 19/2/2015, οι αποφάσεις να συντάσσονται στη διάρκεια του Δ.Σ. Αντ’ αυτού έχουμε σήμερα (4/3/2015) την απουσία ακόμα και του πρώτου σχεδίου πρακτικών.

Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα, βρίσκοντας ένα πρόσωπο που να έρχεται σε αντιστοίχιση με αυτή την ανάγκη.

Θέμα 4ο: Ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης

Για το θέμα της απουσίας του ηλεκτρονικού αρχείου της προηγούμενης Διευθύντριας, το Δ.Σ. αποφάσισε στις 19/2/2015 να σταλεί επιστολή στην πρώην Διευθύντρια που να της το ζητάει.

Η ανάκτηση των αρχείων με ηλεκτρονικό τρόπο συζητήθηκε θετικά μεν, αλλά δεν υπήρχαν σαφείς πληροφορίες, πόσο αποτελεσματική είναι για το σύνολο των αρχείων, και ιδιαίτερα το πόσο κοστίζει μια τέτοια εργασία. Για ποιο λόγο υπάρχει εισήγηση της Διευθύντριας για την ηλεκτρονική ανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση, εάν εστάλη η επιστολή στην πρώην Διευθύντρια και ποιες είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική ανάκτηση;

Το Δ.Σ. αποφάνθηκε επίσης ότι ούτως ή άλλως το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Θυμίζω ότι από την προηγούμενη διοίκηση έχουν τεθεί για εισαγγελική έρευνα και άλλα θέματα.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς έγκριση τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού

Γράφει η Διευθύντρια στην εισήγησή της: «… αφού η επεξεργασία του προηγούμενου σχεδίου ΕΚΛ δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για τη σύνταξη, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του ΑΣΕΠ, συνεργάσθηκαν με την Διεύθυνση η …, ο κ … και ζητήθηκε και η άποψη του κ. … (εθελοντικά) λόγω της σχετικής του εμπειρίας. »

Ποια μπορεί να είναι τα «επιθυμητά αποτελέσματα» από ένα σχέδιο ΕΚΛ προς ψήφιση, εκτός από το να ψηφιστεί από το Δ.Σ.;

Το Δ.Σ. δεν ψήφισε τον ΕΚΛ στις 19/2/2015 και τον ανέπεμψε, διότι είχε σοβαρά προβλήματα σχετικά με τον ΑΣΕΠ αλλά και άλλα, επειδή δεν είχε δοθεί για έλεγχο στη νομική σύμβουλο.

Είχα επισημάνει γραπτά στις 16/2/2015 (βλ. συνημμένο) και προφορικά πολλές φορές στο παρελθόν, και είχε γίνει αποδεκτό ως παραίνεση, ότι η Διευθύντρια οφείλει να φέρνει τις εισηγήσεις της νομοτεχνικά ελεγμένες από το νομικό σύμβουλο του Δ.Σ.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, ΟΥΤΩΣ Ή ΆΛΛΩΣ.

Από ‘κει και πέρα είναι ελεύθερη να συμβουλεύεται όποιον θέλει.

Σε σχέση με τον ΕΚΛ η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ήταν να συνεργαστεί πρώτα με το μέλος του Δ.Σ. που όρισε, και ύστερα με την νομική σύμβουλο, πριν τον φέρει προς ψήφιση.

Αντ’ αυτού, εισήγαγε κάποιον «κ. … (εθελοντικά) λόγω της σχετικής του εμπειρίας» και έστειλε το σχέδιο του ΕΚΛ στην νομική σύμβουλο Πέμπτη (26/2/2015) βράδυ γύρω στις 8 η ώρα ενόψει του ότι το Δ.Σ. θα γινόταν (πριν αναβληθεί) την Τρίτη, στις 3/3/2015.

Είναι τυχαίο ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19/2/2015 δεν πάρθηκε απόφαση για καμία εισήγηση της Διευθύντριας λόγω πλημμελούς προετοιμασίας από μέρους της;

Με αφορμή τον «κ. … (εθελοντικά)»: Οι νομικοί, που είναι μέλη του Δ.Σ., και η νομική σύμβουλος είχαν επισημάνει στην Διευθύντρια ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα (για το οποίο το Μουσείο δεν πρέπει διακινδυνεύσει) σχετικά με την παρουσία της κυρίας που έχει φέρει στο Μουσείο και εθελοντικά κάνει χρέη γραμματέας, και πρέπει να απομακρυνθεί. Στη συζήτηση αυτή, που η Διευθύντρια επικαλέστηκε άλλη μία φορά την απουσία γραμματειακής υποστήριξης, είχαμε πει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί από το υπάρχον προσωπικό. Είχα προσφερθεί, μαζί με την κ. …, («λόγω σχετικής εμπειρίας») να την βοηθήσουμε.

Οι παραινέσεις, όμως, του Δ.Σ. αγνοήθηκαν από τη Διευθύντρια, και για αυτό οφείλω να καταγράψω ότι το Δ.Σ. δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για τον ανεπαρκή εκ μέρους του έλεγχο.

Πέρα από τα πιο πάνω, το γεγονός ότι επιστρατεύεται ένα άτομο (η κυρία εθελόντρια) από το προσωπικό περιβάλλον της Διευθύντριας να χειρίζεται και τον προσωπικό της υπολογιστή (director), παραγκωνίζοντας το μόνιμο προσωπικό, αυτό από μόνο του είναι ηθικά έκφραση ανεμπιστοσύνης (όπως και με τη νομική σύμβουλο), που ενισχύει την απροθυμία ικανών προσώπων να καλύπτουν προσωρινές ανάγκες, όπως έκαναν μέχρι σήμερα. Μέσα σε αυτές τις ανάγκες ήταν και η επαρκής γραμματειακή υποστήριξη, την οποία ξαφνικά έχασε το Μουσείο, όταν ανέλαβε η νυν Διευθύντρια.

Θέμα 12ο: Δημιουργία καλλιτεχνικής επιτροπής για τα έργα τέχνης

Η ιδέα μιας τέτοιας συμβουλευτικής επιτροπής, όσες φορές συζητήθηκε στο παρελθόν, συνδέθηκε με πρόσωπά «τρίτα», εκτός Μουσείου. Αυτό βέβαια συνδεόταν με το πώς διασφαλίζεται ότι είναι «τρίτα», και όχι «ημέτερα».

Παρόλο που έχει συζητηθεί με δύο διαφορετικούς υπουργούς πολιτισμού, δεν προχώρησε για τους λόγους ότι έπρεπε να διατυπωθούν κάποια κριτήρια επιλογής και κάποιοι κανόνες λειτουργίας.

Η πρόταση της Διευθύντριας θα είχε ενδιαφέρον, έστω και σαν προσωρινή απάντηση σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, εάν σε αυτή την επιτροπή περιλαμβάνονταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. «με σχετική εμπειρία» και όλοι οι επιμελητές του Μουσείου. Όμως, έστω και ως εντελώς προσωρινή λύση, θα έπρεπε να διατυπωθούν στην εισήγηση και κάποιοι κανόνες λειτουργίας.

Όπως διατυπώνεται στην εισήγηση, μπορεί να παρεξηγηθεί ότι διαχωρίζει τα μέλη «με σχετική εμπειρία» σε αποδεκτά και μη.

Το ενδεχόμενο επιχείρημα ότι μια ολιγομελής επιτροπή είναι και ευέλικτη, δεν ευσταθεί, γιατί η λειτουργία μιας τέτοιου είδους επιτροπής δεν εξαρτάται από το εάν είναι όλοι παρόντες.

Η ύπαρξη μια τέτοιας επιτροπής, επιπλέον, δεν απαλλάσσει τον Διευθυντή από την προσωπική ευθύνη της εισήγησης του.

Το θέμα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό, και ακριβώς για αυτό λόγο πρέπει να το μελετήσουμε σοβαρά και επειγόντως.

Θέμα 14o : Οικονομικά

Ο προϋπολογισμός του 2015 θέτει ερωτήματα ως προς τα παρακάτω:

Θα αφορά

α) τα έξοδα μετεγκατάστασης

β) την έκθεση των εγκαινίων με τη Μουσειολογική και τη Μουσειογραφική Μελέτης της πρώην Διευθύντριας

γ) ό,τι συνεπάγεται σε προσωπικό και κλπ. έξοδα που απαιτεί το άνοιγμα του Μουσείου μέσα στο 2015, και

δ) άλλες εκδηλώσεις;

Δηλαδή, «η πολιτιστική πολιτική για την οποία ιδίως είναι υπεύθυνο το Δ.Σ.» θα είναι για το 2015 αυτή που μας κληροδότησε η πρώην Διευθύντρια ή κάποια άλλη και ποια; Πώς δηλαδή θα κατανεμηθούν τα μελλοντικά ποσά;

Το Μουσείο δεν μπορεί να πορεύεται χωρίς πολιτιστική πολιτική. Η πρώην Διευθύντρια είχε ισχυριστεί τον Νοέμβριο 2014 στη μεγάλη συνέντευξή της στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι «η πολιτιστική πολιτική του Μουσείου είναι διατυπωμένη άπαξ διά παντός στο νόμο του». Συμφωνούμε;

Κύριε Πρόεδρε,

επειδή επί 15 χρόνια το Δ.Σ. ποτέ δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτιστική πολιτική, για την οποία, σύμφωνα με νόμο, ιδίως φέρει την ευθύνη, και αντ’ αυτού επωμίζεται σκληρές ευθύνες για το κτίριο του ΦΙΞ, που ΔΕΝ εμπίπτουν στα καθήκοντά του (όπως έχει αποφανθεί και η ΕΔΕΛ),

επειδή το Μουσείο έχει ως αποστολή να φέρει τη σύγχρονη τέχνη στο ευρύ κοινό, αλλά αποφεύγει να τη φέρει στη διοίκηση, που είναι επιφορτισμένη με αυτό το καθήκον,

επειδή διαφαίνεται ότι και αυτή η διοίκηση «φοβάται» ένα τέτοιο θέμα, που η ίδια οφείλει να διδάξει,

προτείνω: να ανοίξω με εισήγησή μου το θέμα της πολιτιστικής πολιτικής του Μουσείου.

Δεν είμαι διατεθειμένος να υπερψηφίσω έναν προϋπολογισμό χωρίς να γνωρίζω ποιος είναι επί της ουσίας ο προορισμός του.

Αυτό έκανα όλα τα προηγούμενα 11 χρόνια της παρουσίας μου στο Δ.Σ.

Δεν αναφέρομαι σε άλλα επίσης πολύ σοβαρά θέματα της ημερήσιας διάταξης, πριν συζητηθούν και πάρουμε αποφάσεις.

Επισημαίνω ότι τα 16 θέματα, τα περισσότερα των οποίων είναι πολύ μεγάλα, είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν, ώστε να έχουμε αποφάσεις, σε μία συνεδρίαση, όσο μακριά σε διάρκεια και αν είναι αυτή, και ιδιαίτερα όταν η προετοιμασία είναι τόσο πλημμελής όπως για αυτά που έθιξα.

Όσο και να λυπάμαι, είμαι υποχρεωμένος να πω την άποψή μου ότι την κύρια ευθύνη για αυτή την πλημμέλεια την φέρετε εσείς, που δεν μπορείτε να ελέγξετε τις επίμονα αντιθεσμικές συμπεριφορές της Διευθύντριας.

Με τιμή

Μιχάλης Παπαδάκης

Υ.Γ.: Στα μέσα του 2013, λόγω των μεγάλων προβλημάτων που είχαν συσσωρευτεί με την προοπτική του ανοίγματος του Μουσείου, είχαμε υιοθετήσει την πρακτική, αυτού του τύπου οι «εσωτερικές» (αν και δημόσιες) συζητήσεις να κοινοποιούνται και στο υπουργείου πολιτισμού, λόγω της σοβαρότητάς τους. Και γι’ αυτό θα την κοινοποιήσω και στο υπουργείο πολιτισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It