Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης

εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ

στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ

Αθήνα, 2/9/2014

Προς:

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, κύριο Ν. Κλαμαρή, και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ

Κοινοποίηση:

στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα,
στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Άντζελα Γκερέκου,
στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδόνη

Ποια είναι η Μουσειολογική Μελέτη που ενέκρινε το Υπουργείο;

Δυστυχώς, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο.

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 25/8/2014, η κυρία Διευθύντρια μας έστειλε συνημμένα της επιστολής της:

1. το Τεύχος Απαιτήσεων του ΕΜΣΤ (συνημμένο 2),

2. την «εγκεκριμένη Μουσειολογική Μελέτη (συνημμένο 3)», όπως η ίδια γράφει.

Και τα δύο κείμενα των συνημμένων που λάβαμε ΔΕΝ έχουν ημερομηνία έκδοσης.

Με κείμενό μου στις 27/8/2014 έκανα την παρατήρηση για την απουσία ημερομηνιών στα δύο στα κείμενα, και ότι το συνημμένο 3 δεν μπορεί να αποτελεί Μουειολογική Μελέτη.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28/8/2014, τα δύο κείμενα, δεμένα σε τεύχη, ήταν τοποθετημένα στο τραπέζι του Συμβουλίου. Αυτό που παρατήρησα ήταν:

1. Και τα δύο τεύχη έχουν στο εξώφυλλο (ίδιο όπως σε αυτά που λάβαμε) τον μήνα έκδοσής τους: «Οκτώβριος 2013» το Τεύχος Απαιτήσεων, «Απρίλιος 2014» η Μουσειολογική.

2. Η του Απριλίου 2014 Μουσειολογική είναι 112 σελίδες, 50 σελίδες αυτή που λάβαμε, δηλαδή 62 σελίδες διαφορά. Το Τεύχος Απαιτήσεων δεν το αντιπαρέβαλα.

3. Από τα δύο κεφάλαια της Μουσειολογικής «Η ΣΥΛΛΟΓΗ» και «Η ΕΚΘΕΣΗ», οι διαφορές βρίσκονται μόνο στο κεφάλαιο «Η ΕΚΘΕΣΗ». Το κεφάλαιο «Η ΕΚΘΕΣΗ», σε αυτό που λάβαμε, έχει ακρωτηριαστεί επιμελώς, δηλαδή δεν έχουν αφαιρεθεί απλά σελίδες, αλλά επιλεγμένοι παράγραφοι σε όλο το κείμενο. Ανάμεσα σε αυτές τις παραγράφους που έχουν απαλειφθεί, είναι και αυτές που αναφέρονται στις θεματολογίες τις έκθεσης ανά όροφο, αυτές δηλαδή που κάνουν το κείμενο να μοιάζει λίγο με Μουσειολογική Μελέτη. Έτσι, οι τρεισήμισι (3,5) σελίδες της έκδοσης του Απριλίου 2014 έχουν γίνει σε αυτό που λάβαμε μιάμιση (1,5) σελίδα, λείπουν δηλαδή δύο (2) ολόκληρες σελίδες κείμενο.

4. Στο κεφάλαιο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ» (δεν γράφει ΤΩΝ έργων), οι διαφορές είναι ακόμα πιο ουσιαστικές και μεγάλες. Λείπουν από το συνημμένο 3 που λάβαμε οι κατόψεις των ορόφων, όπου σημειώνονται οι θέσεις των προς έκθεση έργων, λείπουν οι σελίδες που έχουν τα σκαριφήματα των καλλιτεχνών (τύπου manual των έργων), καθώς και οι φωτογραφίες των έργων (και αυτά στοιχεία μίας Μουσειολογικής). Δεν την έλεγξα περαιτέρω.

Για το τεύχος του Απριλίου 2014, μας διαβεβαίωσε η κυρία Διευθύντρια προφορικά ότι είναι το «εγκεκριμένο». Σε αυτό που λάβαμε, το είχε διαβεβαιώσει εγγράφως!

Προκύπτει όμως το εξής ζήτημα: Ότι η Μουσειολογική του Απριλίου 2014 φέρει ημερομηνία Απρίλιος 2014, και όχι την ημερομηνία 21/3/2014 της Υπουργικής Απόφαση.

Τι πιστοποιεί ότι η εκδοχή του Απριλίου 2014 είναι αυτή που ενέκρινε του Υπουργείο;

Πρέπει οπωσδήποτε και επειγόντως να ζητήσουμε από το Υπουργείο τη Μουσειολογική Μελέτη που ενέκρινε.

Επιπλέον, στο Τεύχος Απαιτήσεων του Οκτωβρίου 2013, που μας παρουσιάστηκε μαζί με τη Μουσειολογική του Απριλίου 2014 και αφορά την «εκπόνηση μουσειογραφικής εφαρμογής για την παρουσίαση της Μόνιμης Συλλογής του Μουσείου», στη σελίδα 16 γράφει: «Σύμφωνα με τη Μουσειολογική Μελέτη, η Μόνιμη Συλλογή του ΕΜΣΤ …». Δηλαδή: Υπάρχει και μια τρίτη Μουσειολογική -για την ύπαρξη της οποίας το Δ.Σ. δεν είχε ιδέα-, επάνω στην οποία, όπως δηλώνει το Τεύχος Απαιτήσεων του Οκτωβρίου 2013, εκπονήθηκε η σύνταξη των απαιτήσεων.

Το Τεύχος Απαιτήσεων πιστοποιεί ότι έχουμε χάσει 11 μήνες από τον Οκτώβριο του 2013. Και αυτό, μόνο και μόνο γιατί η κυρία Διευθύντρια δεν θέλει να ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες, εφαρμόζοντας μία προκλητικά προσωπική διοίκηση (ονομάζει τον εαυτό της διοίκηση).

Και το αποκορύφωμα: Με έγγραφό της η κυρία Διευθύντρια, στις 28/8/2014 (που λάβαμε στις 29/8, ώρα 18:32), μετά το Δ.Σ. της 28/8/2014, ζητάει να μπει θέμα στο Δ.Σ. της 3/9/2014 η «Επικαιροποίηση Μουσειολογικής Μελέτης (εισήγηση Άννα Καφέτση)», η «Περιγραφή και Προϋπολογισμός Τεχνικού Αντικειμένου της Μελέτης “Επικαιροποίηση Μελέτης του ΕΜΣΤ και Προμήθεια Εξοπλισμού”», θέματα για τα οποία το Δ.Σ. δεν έχει λάβει ακόμα γνώση για το αντικείμενο τους, ώστε να πάρει τις σχετικές αποφάσεις, και «Εάν ο ΦΔΕ κρίνει ότι το Τεύχος Απαιτήσεων του Οκτωβρίου 2013 χρειάζεται επικαιροποίηση, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ένα ακόμη σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη με τίτλο “Επικαιροποίηση Τεύχους Απαιτήσεων του ΕΜΣΤ”».

Αυτά τα ζητήματα δεν τα είχε βάλει στις προηγούμενες δήθεν αγωνιώδεις επιστολές της, με τις οποίες ζητούσε την άμεση ανάθεση των μελετών σε συγκεκριμένους μελετητές!

Αναγνωρίζει μήπως τις προσωπικές της ευθύνες για τους 11 μήνες καθυστέρησης; Όχι βέβαια. Απλά, προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη αυτών των ευθυνών. Σημειωτέον, δεν μας έχει στείλει γραπτή εισήγηση 3 τουλάχιστον ημέρες πριν ως όφειλε για το θέμα της. Δηλαδή, έχει θέσει η ίδια τους όρους να συζητηθεί το τόσον επείγον και κρίσιμο θέμα της στην μεθεπομένη συνάντηση του Δ.Σ., εφόσον βέβαια υπάρξει προηγουμένως γραπτή εισήγηση.

Για μένα η κατάσταση έχει καταντήσει, από μήνες, τραγικά γελοία.

-----------

Και η Μουσειολογική Μελέτη του Απριλίου 2014 εξακολουθεί να είναι απόλυτα ανεπαρκής.

Επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ εντός των ημερών.

Δεν μπορώ, όμως, να μη θίξω ένα μείζον ζήτημα, που προκύπτει και από τη Μουσειολογική του Απριλίου 2014 και αφορά γενικότερα τον τρόπο διαχείρισης αυτού που αποκαλούμε την περιουσία του Μουσείου, τα έργα της συλλογής.

Στη Μουσειολογική, και στις δύο εκδοχές της, στο κεφάλαιο «Η ΣΥΛΛΟΓΗ» γράφει: «… συλλεκτικός πυρήνας περίπου 1.000 έργων …». Στο κεφάλαιο «Η ΕΚΘΕΣΗ» γράφει : «Τα περίπου 450 έργα …». (Υπογραμμίσεις δικές μου.) Στη Μουσειολογική που λάβαμε τα περίπου 450 έργα εγώ τα μέτρησα 413!

Πώς είναι δυνατόν σε ένα επιστημονικό κείμενο, που ασχολείται με τα έργα της Συλλογής του Μουσείου και τα έργα που θα εκτεθούν, οι αριθμοί να μην είναι ακριβείς;

Αυτή την κατ’ εμέ πρόχειρη αντιμετώπιση του αριθμού των έργων, την έχω αντιμετωπίσει, όπως και άλλοι στο Δ.Σ., κάθε φορά που ζητάμε ή μας δίνεται κάποιος κατάλογος έργων. Παραδείγματος χάριν: Ζητήσαμε τον κατάλογο των έργων του Μουσείου, τον οποίον μάλιστα παραλάβαμε υπογράφοντας και δήλωση εμπιστευτικότητας. Αυτό που μας δόθηκε, ήταν 103 σελίδες, χωρίς ημερομηνία έκδοσής του, χωρίς τη βεβαίωση του αποθηκαρίου ότι αυτά είναι και όχι άλλα, χωρίς την υπογραφή του ταμεία για την παράμετρο που αφορά το οικονομικό σκέλος του κάθε έργου, χωρίς την υπογραφή του νομικού συμβούλου ότι έχει ελεγχθεί το νομικό καθεστώς που τα διέπει, και τέλος χωρίς την υπογραφή του διευθυντή που έχει εποπτεύσει τις προηγούμενες πράξεις. Επιπλέον, δεν εντόπισα κάποιον αριθμό που να αποτελεί την ταυτότητα του έργου, ο οποίος πρέπει να το συνοδεύει σε κάθε του χρήση.

Πιστεύω ότι το Δ.Σ. πρέπει να ελέγξει να γίνει επειγόντως αυτή η τακτοποίηση της Συλλογής.

Αυτού του είδους η αντιμετώπιση του «περίπου» της περιουσίας του Μουσείου δεν εκθέτει μόνο μια Μουσειολογική Μελέτη ως δήθεν, αλλά και ολόκληρο το Μουσείο.

Μιχάλης Παπαδάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It