Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ (1/6/2005)
 
Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ., εκπρόσωπος του Ε.Ε.Τ.Ε.
Τηλ. 210 3301206 Fax 2103301408
Κιν. 6973025759
Αθήνα, 1/6/2005
 
Προς:
τον Πρόεδρο κ. Σωτήρη Σόρογκα
και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ.
 
 
Κοινοποίηση:
- Υπουργό Πολιτισμού κ. Κ. Καραμανλή
- Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Π. Τατούλη
 
 
Θέμα: Διαδικαστικά προβλήματα στη λειτουργία του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ.
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
       
1) Στις 25 Νοεμβρίου 2004 το Δ.Σ. αποφάσισε «ομόφωνα η διευθύντρια να καταθέσει εισήγηση για την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου για την επόμενη τριετία, στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ» (βλ. Πρακτικά).
           
Στις 23 Δεκεμβρίου 2004, παρουσία του υφυπουργού κ. Τατούλη, ορίζονται οι σχέσεις του Δ.Σ. με τη διευθύντρια ως εξής:

1) Η διευθύντρια του Μουσείου εισηγείται στο Δ.Σ. την πολιτιστική πολιτική.

2) Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί της σχετικής εισήγησης της διευθύντριας.

3) Η δε υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της διευθύντριας
» (βλ. Πρακτικά).
           
Στις δε κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν από τον κ. υφυπουργό, ήταν και η ακόλουθη: «Να δοθεί από τη διευθύντρια στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ ένα επιχειρησιακό σχέδιο των κομβικών ενεργειών του Μουσείου για την επόμενη τριετία.»
           
Μέχρι σήμερα (οκτώ μήνες από τη συγκρότηση του παρόντος Δ.Σ.) δεν έχει γίνει καμία τέτοια εισήγηση της κυρίας διευθύντριας για συζήτηση και έγκριση από το Δ.Σ., ώστε να δοθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ.
           
Με έκπληξη διαβάζω στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας του Δ.Σ. θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού 2005», καθώς και άλλα, όπως «φιλοξενία εκθέσεων» και «συμβάσεις προσωπικού».
Με ποια κριτήρια θα γίνει η έγκριση αυτών των επιμέρους θεμάτων, όταν δεν υπάρχει τριετής σχεδιασμός;
           
           
2) Το Δ.Σ. εγκρίνει(;) χρήματα για ταξίδια της κυρίας διευθύντριας στο εξωτερικό, χωρίς ποτέ να έχει γίνει καμία εισήγηση για το σκοπό αυτών των ταξιδιών και χωρίς ποτέ να έχει γίνει ενημέρωση με την επιστροφή της για τα αποτελέσματά τους.
Η έγκριση αυξημένων δαπανών, που έδωσε το Δ.Σ. στις 24/2/2005 για τα ταξίδια της κυρίας διευθύντριας, αναφέρεται μόνο στις ιδιαιτερότητες των αναγκών της γενικά, και όχι σε μια εφ’ άπαξ έγκριση για ταξίδια της ερχόμενης τριετίας, για τα οποία το Δ.Σ. δεν θα γνωρίζει γιατί γίνονται και πόσα θα είναι αυτά.
Εάν το Δ.Σ. θέλει να ερμηνεύσει την απόφαση αυτή ως έγκριση εν λευκώ προς την κυρία διευθύντρια να ορίζει από μόνη της πότε και πού θα ταξιδεύει για τις ανάγκες του Μουσείου, εγώ αποσύρω την υπογραφή μου.
 
           
3) Θα παρακαλούσα να σταματήσει η «δημιουργική» διατύπωση των Πρακτικών και να γίνεται μια συνοπτική μεν, αλλά αντικειμενική καταγραφή των θεμάτων όπως αυτά αντιμετωπίζονται από το παρόν Δ.Σ. Πολλά σημαντικά ζητήματα δεν καταγράφονται επαρκώς, άλλα αποσιωπούνται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι έχω καταθέσει δύο φορές στα Πρακτικά κείμενα που αφορούν στα προβλήματα του Δ.Σ., τα οποία όχι μόνο δεν επισυνάπτονται, αλλά ούτε καν μνημονεύονται.
Θέλω η παρούσα επιστολή, όπως και οι προηγούμενες, να κατατεθούν στα Πρακτικά του Δ.Σ., γιατί αλλιώς θα το θεωρήσω παραποίηση Πρακτικών με νομικές συνέπειες.
 
           
4) Κύριε Πρόεδρε, σας έχει γίνει δύο φορές παρατήρηση (μία από εμένα στην αρχή της συγκρότησης του Δ.Σ., και η δεύτερη στην προηγούμενη συνεδρία από την πλειοψηφία του Δ.Σ.) ότι η ημερήσια διάταξη πρέπει να υπογράφεται από εσάς, όπως ορίζεται από το νόμο. Μήπως η επιμονή σας να μην το κάνετε, σημαίνει έμμεση παραίτηση από τις ευθύνες σας;
 
            
Τέλος, δηλώνω ότι στο εξής και εφόσον δεν υπάρξει συζήτηση και τοποθέτηση από το Δ.Σ. για την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου για την ερχόμενη τριετία, αρνούμαι να εγκρίνω οποιαδήποτε δαπάνη για οτιδήποτε.
             
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τα πιο πάνω θέματα να τα θέσετε προ ημερησίας διατάξεως στην σημερινή συνεδρίαση, ως οφείλετε, διότι είναι διαδικαστικά.
Με τιμή
Μιχάλης Παπαδάκης
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It