Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης
Εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ

Αθήνα, 19/1/2014

Προς:

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ,
κ. Νίκο Καλογερά

κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ. και τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟ κα. Λίνα Μενδώνη

ΘΕΜΑ:

Για το Δ.Σ. της 22/1/2014

Κύριε Πρόεδρε,

Έλαβα ηλεκτρονικά την ημερήσια διάταξη για το Δ.Σ. της 22/1/2014.

1. Εγώ δεν θα διστάσω να εκφράσω την απογοήτευσή μου (παρότι το ανέμενα) για το γεγονός ότι βλέπω ότι η εικόνα της ημερήσιας διάταξης μοιάζει σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτε τον μήνα που πέρασε από το βράδυ της 17/12/2013 μετά το Δ.Σ., που υποβάλατε στην κρίση του Υπουργού την παραίτησή σας.

Στο κείμενο της παραίτησής σας αναφέρετε ότι αναλαμβάνεται «την ευθύνη για την παρατηρούμενη δυσλειτουργία του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ».

Η ευθύνη όμως, που σας αποδόθηκε από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., ήταν για την μη εφαρμογή ή παραποίηση κύριων αποφάσεων, που ελάμβανε το ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ του ΜΟΥΣΕΙΟΥ (το Δ.Σ.). Τώρα, μάλλον είναι σαφές, ότι δεν αναγνωρίζετε αυτή την ευθύνη, όταν γράφετε «παρατηρούμενη δυσλειτουργία του Δ.Σ.».

2. Δύο, τρία δημοσιεύματα για το Μουσείο, που έτυχε να διαβάσω σε ημερήσιες εφημερίδες, βάζουν μετ’ επιτάσεως δύο προβλήματα: Πρώτον την άμεση πρόσληψη 38 ατόμων ενόψει της έναρξης της λειτουργίας του Μουσείου στο νέο κτίριο, και δεύτερον την άμεση χρηματοδότηση με 4 εκατ. Ευρώ της εναρκτήριας έκθεσης.

Αυτά τα ζητήματα θέτουν επειγόντως το ζήτημα της ψήφισης του Εσωτερικού Κανονισμού του Μουσείου, προκειμένου να φύγουμε από την «γκρίζα ζώνη» του καθεστώτος των προσλήψεων και της διαχείρισης των οικονομικών για την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου.

Έχω ζητήσει τρεις φορές εγγράφως, τους τρεις τελευταίους μήνες και το κάνω για τέταρτη φορά, να μοιραστεί το ήδη υπάρχον, από επταμήνου, επικαιροποιημένο σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού και να διοργανωθεί άμεσα η συζήτηση και η ψήφισή του.

Ζητώ το ζήτημα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία στο Δ.Σ.

3. Επαναφέρω το αίτημά μου για τη γραπτή εισήγηση σε ό,τι αφορά τα έργα που πρόκειται να αποτελέσουν την εναρκτήρια έκθεση του Μουσείου. Σας παραθέτω το σχετικό απόσπασμα του κειμένου μου, όπως αυτό διατυπώθηκε εγγράφως στις 15/12/2013:

«3) − Επιπλέον του ως άνω αιτήματος της ΔΜΜΠΚ (Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων), το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει, εάν για την έκθεση των εγκαινίων του Μουσείου θα γίνουν αναθέσεις σε καλλιτέχνες και ποιους, προκειμένου να φτιάξουν νέα έργα (απ’ ό,τι έχω καταλάβει έχουν ήδη γίνει κάποιες), και τι έξοδα αυτά συνεπάγονται ΕΚΤΟΣ αυτών που θέτει η ΔΜΜΠΚ για « Πλήρη στοιχεία σχετικά με τη χωροθέτηση όλων των εκθεμάτων που προβλέπονται στην αντίστοιχη μουσειολογική μελέτη (όχι μόνο installations), περιγραφή των απαιτήσεων στήριξης τους ή/και των υποδομών που απαιτούνται (πχ. βάρη, απαιτήσεις στήριξης/ανάρτησης κλπ.), καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης της ασφαλούς παραλαβής των φορτίων από τοιχοπετάσματα και δάπεδα. » (10/12/2013).

Π.χ. υπάρχουν έργα, που η αποδοχή της δωρεάς τους συνεπάγεται την ανα-/κατασκευή τους με έξοδα του Μουσείου, που ορισμένες φορές είναι υπέρογκα (το γνωρίζω καλά από το παρελθόν).

Παρακαλώ η εισήγηση για αυτό το θέμα να είναι γραπτή.

Το θέμα αυτό άλλωστε δεν είναι μόνο προέκταση της απαίτησης της ΔΜΜΠΚ, αλλά πρωτίστως αφορά το Δ.Σ. για τα όποια έξοδα αυτού του είδους, τα οποία ούτως ή άλλως εντάσσονται και στον «προϋπολογισμό του 2014», που είναι θέμα επίσης της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον, το ως άνω θέμα της συσσώρευσης έργων, και ειδικά μεγάλων διαστάσεων, συνδέεται και με αυτό που επισημαίνει η ΔΜΜΠΚ: « Τόσο από τα σχέδια της μελέτης που υλοποιείται, όσο και από αυτά της μουσειογραφικής μελέτης δεν προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλεψη για αποθηκευτικούς χώρους στο κτίριο .» (29/11/2013).

Μέχρι σήμερα το Μουσείο ενοικιάζει χώρους, 200 τμ. συν 100 τμ. ειδικών συνθηκών. Και σε αυτό το ζήτημα οφείλουμε να πάρουμε απόφαση, που θα λαμβάνει υπόψη και τις μελλοντικές οικονομικές δεσμεύσεις του Μουσείου.

Εδώ αφήνω απ΄ έξω την γνωστή άποψή μου ότι ένα μουσείο, που ασχολείται με το φαινόμενο της Τέχνης σε ενεστώτα χρόνο, δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ή προθήκη, παρά μόνο ενδεικτικά, και αυτό ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς έρευνας.

4) − Στην ημερήσια διάταξη της 17/12/2013 υπάρχει το θέμα «Προϋπολογισμός ΕΜΣΤ 2014».

Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτός ο προϋπολογισμός, σε σύγκριση με αυτούς των προηγούμενων ετών, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και προβληματικός.

Ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να μελετηθεί χωρίς γραπτές εισηγήσεις, που να αιτιολογούν όλα τα έξοδα, με τα οποία θα πρέπει το Μουσείο να χρεωθεί, όχι δηλαδή τα συνηθισμένα “πινακάκια” με ποσά, πάνω στα οποία καλείται κάθε μέλος του Δ.Σ. να ζητά διευκρινίσεις.

Συνοψίζοντας: Το Δ.Σ. οφείλει να αφιερώσει τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις αποκλειστικά στο θέμα του προϋπολογισμού του 2014, έχοντας βέβαια προηγουμένως γραπτώς όλες τις σχετικές εισηγήσεις.»

Όπως είναι αυτονόητο, τα πιο πάνω ζητήματα που θέτω εντάσσονται στο θέμα 9: «Προϋπολογισμός ΕΜΣΤ 2014», για το οποίο δεν έχει κατατεθεί καμία γραπτή εισήγηση μέχρι στιγμής (δηλαδή δύο ημέρες πριν από τη συζήτησή του).

Μιχάλης Παπαδάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It