Δελτίο Τύπου: Ανοιχτή επιστολή προς τον κ. Τατούλη για τη μη εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) (11/7/2005)
Μιχάλης Παπαδάκης, γλύπτης
Πρόεδρος του Ε.Ε.Τ.Ε.
Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ.
 
Αθήνα 11/7/2005
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον κ. Τατούλη για τη μη εύρυθμη λειτουργία
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ.)
 
 
Κύριε Υφυπουργέ,
           
Επί εννέα μήνες έχετε γίνει μάρτυρας της παρατεταμένη κρίσης που διέπει τις σχέσεις του Δ.Σ. (πλειοψηφία) του Ε.Μ.Σ.Τ. και της Διευθύντριάς του κ.ας Α. Καφέτση.
           
Τα αδιέξοδα που δημιουργεί αυτή η κρίση ώθησαν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σ. Σόρογκα και κάποια μέλη του Δ.Σ. να σας υποβάλουν προφορικά στις 13/6/2005 τις παραιτήσεις τους, τις οποίες δεν κάνατε δεκτές, επικαλούμενος την ανάγκη να τηρηθούν οι προθεσμίες προκειμένου να υλοποιηθεί το Έργο του Μουσείου.
           
Οι δύο επιστολές σας, που ακολούθησαν, προς το Δ.Σ. και τη Διευθύντρια (16/6 και 4/7/2005) αγνοήθηκαν επιδεικτικά από την κα. Α. Καφέτση. Η διοικητική θέση που αυτή κατέχει στο προσωπικό του Μουσείου, είναι αυτή και μόνον που της δίνει τη δυνατότητα να παρεμποδίζει τη λειτουργία του Δ.Σ.;
Δεν το πιστεύω πλέον.
           
Επίσης έχετε ήδη λάβει γνώση ότι η κα. Α. Καφέτση από αυτή της τη διοικητική θέση παρεμποδίζει συστηματικά επί έξι μήνες το Δ.Σ., να ελέγξει εμπεριστατωμένα την καθόλου συμφέρουσα για το Ε.Μ.Σ.Τ. σύμβαση υλοποίησης του Έργου, με ορατό πλέον τον κίνδυνο οικονομικών υπερβάσεων και προστίμων για το Δημόσιο.
           
Παρ’ όλα αυτά η κα. Καφέτση δεν δίστασε να κατηγορήσει ευθέως (με επιστολή που σας έχει κοινοποιηθεί) τον Πρόεδρο του Δ.Σ., και εμμέσως τέσσερα μέλη του, ότι παρεμποδίζει την πορεία του Έργου του Μουσείου. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει δική σας αντίδραση.
 
            Κύριε Υφυπουργέ,
           
Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η σύννομη λειτουργία του Δ.Σ. είναι πλέον αδύνατη.
           
Σε σας εναπομένει να προασπίσετε τη νομιμότητα, παίρνοντας μέτρα ενάντια στην αυθαίρετη οικειοποίηση του Εθνικού Μουσείου, που, όπως εσείς επισημάνατε: «δεν είναι ενός ανδρός ή μιας γυναικός αρχή, αλλά ένας θεσμός που χρειάζεται την πείρα, τις ιδέες και τις διοικητικές ικανότητες όλων σας (μας)» .
 
 
Με τιμή                                   
 
 
Μιχάλης Παπαδάκης           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Design-It